Velkommen til Arealtips

Trenger du hjelp til eiendomsutvikling?
Da er du kommet til riktig sted!

Vi hjelper deg med innspill til reguleringsplaner eller kommuneplaner som berører din eiendom!
Skjer det en fortetting i ditt område? Trenger du hjelp til opsjonsavtaler ved oppkjøp og riving av din bolig?

Planprosesser er omfattende og tidkrevende. Du bestemmer selv i hvilken del av prosessen du trenger profesjonell hjelp!


Produkter og tjenester

  • Område- og tomteanalyser
  • Akkvisisjon og opsjoner
  • Innspill planer på alle nivå
  • Planforslag med utkast til bebyggelse mm.
  • 3D volumanalyse, sol- og støyberegning
  • Modellering og høydevurdering
  • Arealberegning og salgstall
  • Rekkefølgekrav ol.

Start med et uforpliktende møte så kartlegger vi ditt behov og legger opp et riktig løp for deg!

Mob. 90823017
E-post – Klikk her


Copyright Arealtips 2023 – All rights reserved
Siden er under utvikling!